Home » תקנון האתר

תקנון האתר

תנאי שימוש

 

1.     השימוש באתר https://ketofood.network (להלן: "האתר") המנוהל על ידי קטופוד נטוורק בע"מ מרחוב המצודה 6 אזור (להלן: "הקמעונאי") כפוף לתנאי השימוש המפורטים מטה (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות המפורסמת ב: https://ketofood.network/privacy-policy (להלן: "מדיניות הפרטיות").

 

2.     ניתן ליצור קשר עם הקמעונאי כדלקמן:

 

בטלפון 03-3741525

 

בדוא"ל ketofoodnetwork@gmail.com

 

דרך האתר https://ketofood.network

 

3.     יש לקרוא את התקנון שכן הזמנה או פעולה אחרת באתר מאשרת כי קראתם והסכמתם לתנאים וההוראות הרשומים בו. גלישה ו/או שימוש על ידך באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי השימוש והתחייבותך על פיהם.

 

4.     התקנון רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון לשני המינים באופן זהה.

 

5.     הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר. זוהי חובתך להתעדכן בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל כניסה לאתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הקמעונאי.

 

6.     אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה ו/או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש של האתר, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 

שירותי האתר

 

1.     האתר הינו מרכז הקניות המקוון של הקמעונאי עבור מוצרי מזון ומצרכים אחרים המוצעים למכירה, אשר בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לערוך בו חיפוש, רכישה והזמנת משלוחים לאזורים בהם ניתן שירות משלוחים על ידי הקמעונאי (להלן: "השירותים").

2.     אספקת ההזמנה לא מובטחת לכול אזורי הארץ. במקרה והקמעונאי לא יכול לספק סחורה לכתובת מסוימת בתוך זמן אספקה סביר, יוחזר כל הסכום ששולם על ידי הלקוח במלאו.

 

3.     האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתו מראש ובכתב של הקמעונאי הינו אסור. כמו כן, אינך רשאי להשתמש בתכנים שמקורם באתר ו/או בצד שלישי. הקמעונאי יהיה רשאי להפסיק את שימושך באתר בכל עת אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש ו/או מכל סיבה שהיא, ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

4.     השימוש בשירותים ייחשב כהצהרתך והתחייבותך כי (א) כל מידע לרישום שהוגש הוא אמיתי ומדויק; (ב) תשמור על עדכניות ואמיתות מידע זה; (ג) אתה בן 18 שנים ומעלה, או לחילופין, קיבלת אישור מהורה ו/או אפוטרופוס להשתמש בשירותים של האתר; (ד) השימוש שלך בשירותים אינו מפר כל חוק או תקנה או כל התחייבות אחרת.

 

5.     השירותים ו/או צורת האתר עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת. אדם המבצע פעולות באתר מסכים בפועל לתנאי התקנון אשר תהליך הרכישה והמשלוחים מתבצעים בכפיפות לתקנון זה והוראותיו. וכמו כן לא תהיה לו תביעה כנגד הנהלת הקמעונאי הפועלת מתוקף התקנון להלן.

 

6.     הרשמה לאתר מצרפת את הנרשמים למועדון הלקוחות של הקמעונאי.

 

7.     הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לשינויים באתר ותכניו ללא אתראה מוקדמת וכל שינוי תקף מרגע רישומו באתר. כמו גם הקמעונאי יהיה רשאי להפסיק את פעולת האתר והנכם מתבקשים לעיין בתקנון מעת לעת ולהתעדכן בשינויים שחלו בו.

 

8.     הקמעונאי רשאי לערוך סקרי שביעות רצון מעת לעת על מנת לשפר את השירות שהוא מעניק ללקוחותיו. הסקר יכול שיהיה בהודעת SMS במייל ו/או בטלפון ומן הפרטים שהלקוח מסר בעת ההזמנה והם ישמשו את הקמעונאי לשם ביצוע הסקר.

 

9.     ניתנת רשות שימוש לכל אדם המחזיק כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסר את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר.

 

10.  למרות האמור לעיל, הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר. לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולה הבלעדי של הקמעונאי וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 

11.  שעות פעילות שרות לקוחות   ו/ או הזמנות טלפוניות, הינן כדלקמן:

ימים א’ – ה’  10:00 – 17:00.  יום ו’ וערבי חג:  09:00 – 14:00.   

 

הרשמה לאתר

 

1.     כדי להשתמש בשירותי האתר הלקוח מתבקש לספק לקמעונאי מספר פרטים אודותיו בטופס רישום, לרבות טלפון ופרטי כרטיס אשראי. חלק מהנתונים הינם פרטי חובה ויסומנו באופן מפורש כפרטי חובה. לא ניתן להירשם לאתר ו/או לבצע הזמנה ו/או משלוח מבלי למסור פרטים אלו.

 

2.     על מנת להשתמש בשירותי האתר מתבקש הלקוח למסור את פרטי החובה על גבי טופס הרישום ולבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויו לצורך קבלת השירותים. הלקוח מתחייב: (א) כי ידוע לו שהוא אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה; (ב) להודיע לקמעונאי באופן מידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלו ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

 

3.     לא יהיה לקמעונאי כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד (לרבות צד ג’) בנתונים שנמסרו על ידי משתמש.

 

המוצרים הנמכרים באתר

 

1.     באתר נמכרים מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים, כמפורט ברשימות המוצרים המופיעות באתר.

2.     הקמעונאי רשאי לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, את ההיצע ו/או מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים שבאתר. יובהר, כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את הקמעונאי.

3.     יובהר, כי הרכישה באתר היא ללקוחות פרטיים בלבד.

 

4.     ייתכנו שגיאות הקלדה או אי דיוקים בתיאורים של המוצר באתר, שבהן הקמעונאי אינו אחראי.

 

מחירי המוצרים

 

1.     הקמעונאי מציג באתר את המחיר של כל מוצר על יד התמונה של המוצר. מחיר נקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של הקמעונאי (להלן: "מחירי המוצרים"). יובהר, כי מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מס ערך מוסף.

 

2.     הקמעונאי אינו מתחייב כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים למחירי המוצרים הנמכרים בסניפי הקמעונאי השונים, ובכל מקרה המחיר הקובע למוצרים המסופקים באמצעות השירות הינו המחיר המופיע באישור ההזמנה. הקמעונאי רשאי לעדכן את מחירי המוצרים המופיעים באתר מעת לעת ללא קשר למועד ביקור המשתמש באתר ו/או ביצוע ההזמנה. המחיר הקובע יהיה המחיר במועד עריכת ההזמנה.

 

3.     חיוב בגין מוצרים שמחירם תלוי במשקל יהיה בהתאם לשקילתם בפועל על ידי עובדי הקמעונאי. תשומת ליבך, כי במוצרים הנמכרים ומסופקים על פי משקל תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל, כך שהמחיר יחושב בהתאם למשקל המוצר שסופק בפועל למשתמש ולא תהיה לך כל טענה בשל כך. הסכום הסופי בו יחויב הלקוח יחושב על פי משקל המוצרים שנשלחו בפועל במועד המשלוח. החשבון שיוצג בעת השלמת ההזמנה באתר הינו חשבון משוער בלבד ויתכן הבדל בין סכום זה לבין סכום החשבון הסופי בפועל. הדבר נובע, בין היתר, מעדכון מחירים, תוספות, זיכויים בגין מבצעים באתר, אספקת מוצר חלופי, משקל של המוצרים בפועל ועוד. הלקוח יקבל העתק של הקבלה הסופית בזמן ביצוע ההזמנה ו/או ביום אספקת המוצרים. 

 

4.     מוצרים במבצע יסופקו במחיר מבצע בתנאי שהמבצע מופיע באתר בלבד ובתוקף בזמן ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח.

 

ביצוע ההזמנה והתשלום

 

1.     התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד אשר הונפק על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, בכפוף לכך שהן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט בהתאם לסוג הכרטיס האשראי שבידכם. כמו כן, ניתן לבצע תשלום בשיחת טלפון עם שירות הלקוחות במספר 03-3741525 או לחילופין על ידי יצירת חשבון בחנות, לפי שיקול דעתו של הקמעונאי.

 

2.     הקמעונאי אינו אחראי ולא יהיה אחראי לכל טענה בדבר אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או פגמים בפרטים שנמסרו על ידי הלקוח בעת ביצוע הזמנת השירות ו/או לגבי פרטים שלא נקלטו במערכת המחשב של הקמעונאי ולכל נזק, חיסרון כיס, וכל טענה אחרת בקשר לביצוע משלוח ו/או הזמנה.

 

3.     הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים ו/או אמצעי תשלום נוספים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיסי אשראי. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים הנהוגים אצל הקמעונאי בעת מועד ההזמנה. מועדי התשלום ומספר התשלומים האפשרי יוצגו לאישורך בעת אישור ההזמנה.

 

4.     הקמעונאי יהיה רשאי להגביל את כמות כל סוגי המוצרים ו/או מספר יחידות ו/או מספר מוצרים מקסימאלי עבור כל הזמנה.

 

5.     הקמעונאי אינו חייב לספק הזמנות שסכומן הכולל, בעת השלמת ההזמנה, אינו עולה על סכום מינימאלי וכפי שיקבע מעת לעת. סכום זה עשוי להשתנות בהתאם לאזורי המשלוח וזמני אספקתו.

 

6.     לאחר ביצוע ההזמנה יוכל הלקוח לעקוב אחרי מצב ההזמנה שלו דרך חשבונו באתר.

 

7.     בעת קבלת משלוח על הלקוח  לבדוק את התאמת המשלוח להזמנה ובמקרה של אי התאמה להתקשר , לברר את הנושא והקמעונאי תעשה כמיטב יכולתו להביא לשביעות רצון הלקוח.

 

8.     היה ויקרו אירועים או גורמים שאינם בשליטת הקמעונאי והם ימנעו או יעכבו מכירת מוצרים או חלקם, ישפיעו על מחירם או אם יקרו בין מועד הרכישה למועד האספקה שינויים במיסוי או היטלים שונים, רשאי הקמעונאי לבטל את העסקה.

 

9.     טעויות בתיאור המוצר במחירו ובכל חומר אחר סביב המוצר או בקבלת נתונים מן הלקוח תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה.

 

10.  בוטלה עסקה מהסיבות לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששולמה אם שולמה ו/או תבטל חיוב כרטיס אשראי והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין ביטול העסקה.

 

11.  הלקוח המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לקמעונאי ו/או לצד ג’ אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, כגון, טעות בהכנסת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת הכתובת לאספקת ההזמנה וכיו"ב.

 

דמי משלוח

 

1.     ההזמנה באתר תחויב בתשלום דמי משלוח בסכום שיצוין באתר, הנקבע בהתאם לאזור המשלוח וטווח הזמנים המבוקשים בהזמנה. יובהר כי דמי המשלוח הינם תשלום נוסף על תשלום ההזמנה ואינם תשר או תשלום אישי לשליח ו/או לכל גורם אחר המעורב בתהליך השילוח, ולא יועבר באופן אישי לאף אחד מהם.

 

2.     סכום דמי המשלוח יצורף לחשבון הסופי ויוצג בפניך בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

 

3.     הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ואינו מתחייב להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.

 

אספקת המוצרים

 

1.     המוצרים והמצרכים הנכללים בהזמנה יסופקו לכם באמצעות שליח (להלן: ה"משלוח"). הקמעונאי מבצע משלוחים על ידי חברה עם רישיון להובלה בקירור על מנת לשמור על איכות מוצרי מזון המסופקים ללקוח.

 

2.     המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו למען שיימסר על יד הלקוח במועד ההרשמה או למען שיפורט בטופס פרטי המשלוח. כמו כן, הלקוח מתבקש לבחור את התאריך וטווח השעות המועדף לקבלת המשלוח בהתאם לאפשרויות האספקה המוצעות באתר. מועדי המשלוח המוצעים באתר כפופים ליכולת האספקה של הקמעונאי ולשיקול דעתו הבלעדי. במועד שבחרת, עליך להיות נוכח בכתובת על מנת ששליחי הקמעונאי יוכלו למסור לך את המשלוח.

 

3.     הקמעונאי יעשה כל שביכולתו על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לא תמיד כל המוצרים יהיו זמינים ועל כן, הקמעונאי אינו מתחייב לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי הקמעונאי בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. יובהר כי מוצר שלא יסופק על ידי הקמעונאי לא יחויב בתשלום.

 

4.     במידה שהקמעונאי לא יוכל לספק את ההזמנה כפי שהוזמנה על ידי הלקוח, מוקד שירות הלקוחות יעשה ניסיון לפנות אל הלקוח על מנת להודיע ללקוח על כך ולקבל את הסכמתו של הלקוח לאספקת המוצר החלופי.

 

5.     ‫‫יובהר, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה הלקוח ו/או מי מטעמו במען אליו הזמין את משלוח המוצרים, והלקוח לא אישר בעת ביצוע ההזמנה כי הינו מאשר השארת ההזמנה בכל מקום אחר הסמוך למענו, תוחזר ההזמנה לחנות ועל הלקוח תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי הלקוח, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.

 

6.     במשלוח המוצרים בשנית יחויב הלקוח בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.

7.     יובהר, כי ככל שאושר על ידי הלקוח השארת ההזמנה במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר הלקוח, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קלקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא הלקוח בטענות ו/או תביעות כנגד הקמעונאי.

8.     אי עמידת הקמעונאי במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא תפטור, בכל דרך שהיא, את הלקוח מחובת התשלום בגין האספקה. במידה שהמוצרים יארזו בשקיות ניילון, ישלם הלקוח את המחיר עבור כל שקית, בהתאם להוראות החוק.

 

9.     הזמנות באתר ניתן לבצע בכל שעות היממה ואולם שרות המשלוחים פועל בין השעות:

ימים א – ה  10:00 – 20:00 ,שישי 10:00 – 12:00

 

ביטול ושינוי הזמנה

 

1.     הקמעונאי יעשה כל מאמץ לאפשר שינוי בהזמנה על ידי הלקוח. כל בקשה לשינוי יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון 03-3741525 או בדואר אלקטרוני בכתובת ketofoodnetwork@gmail.com , בעת הפניה תתבקש להזדהות באמצעות שם משתמש והסיסמא שבחרת במהלך הרישום לאתר.

 

2.     בהתאם לסטטוס ההזמנה של הלקוח, יהיה הלקוח רשאי לשנות ו/או לבטל את ההזמנה רק עד המועד בו החל הקמעונאי לאסוף את המוצרים הכלולים בהזמנתך. יובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן לבטל את המשלוח הסכום ששולם בגינה יוחזר במלואו ללקוח, בהתאם ובכפוף להוראות חוק.

 

3.     הקמעונאי יעשה כל שביכולתו כדי לספק את המוצר שהוזמן ללקוח. אם המוצר אינו זמין, הכסף שישולם עבורו יוחזר ללקוח.

 

4.     הקמעונאי שומר לעצמו זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתו הבלעדי, אינן מתאימות לאופי המכירה בחנות. אין אישור לרכישה סיטונאית של מוצרים מהחנות.

 

החזרת מוצרים

 

1.     למזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשום על המוצר הינו בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה.

 

2.     הלקוח מתבקש לבדוק את תכולת המשלוח מיד לאחר קבלתו ולהשוות אותו הן להזמנה והן לחשבונית. בכל שאלה או בירור אודות ההזמנה שסופקה תוכל לפנות למוקד שירות הלקוחות של האתר בטלפון 033741525 או בדואר אלקטרוני ketofoodnetwork@gmail.com תוך 24 שעות ממועד האספקה.

 

3.     לאחר אספקת המשלוח, ניתן להחזיר את המוצרים שנרכשו לסניף הקמעונאי, בתנאי שהם סגורים באריזתם המקורית ולא נעשה בהם כל שימוש. את ההחזרה יש לתאם עם מוקד שירות הלקוחות של האתר, לפי פרקי הזמן המפורטים להלן:

 

a)     מוצרי חלב – בתוך 48 שעות ממועד קבלת המשלוח.

 

b)    מוצרי מזון אחרים – בתוך 7 ימים ממועד קבלת המשלוח או עד 10 ימים לפני מועד תפוגת המוצר, כמוקדם מבין השניים.

 

c)     מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 – עד שבועיים מיום קבלת המשלוח.

 

4.     לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם, לא כולל דמי המשלוח. ככל שהזיכוי הכספי יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות, יתכן ותתבקש לספק את קוד האבטחה של כרטיס האשראי (CVV) באמצעותו ביצעת את ההזמנה. הקמעונאי יהיה רשאי לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר שהוחזר, או 100 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול במוצר, לא תחויב בדמי ביטול.

 

5.     הערה חשובה: מכוון שבאתר נמכרים מוצרי בשר ודגים ומכוון שבשר ודגים הם מוצרים רגישים, לכן נא לשים לב כי לא ניתן להחזיר מוצרי בשר ודגים מכל סוג שהוא.

 

6.     הקמעונאי רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך ללקוח הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב הלקוח בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב הלקוח בהתאם להזמנה ששונתה.

 

7.     יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות הקמעונאי, כפי שיקבע מעת לעת.

 

קניין רוחני

 

כל הנתונים והמידע המצויים באתר, למעט מידע המצוי בקישורים לאתרים האחרים שהאתר מפנה ו/או יכול להפנות אליהם, הם רכושו הבלעדי של הקמעונאי ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידו באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינו הרוחני של צדדים שלישיים, לפי העניין. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות סימניו המסחריים, עיצוב האתר, וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לקמעונאי, שמורים לקמעונאי. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של הקמעונאי. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של הקמעונאי מראש ובכתב. פרסומת המוצגת באתר מטעם גורם שאינו הקמעונאי הינה קניינו של המפרסם ואין לעשות בה שימוש הפוגע בזכות המפרסם.

 

הגבלת אחריות ושיפוי

 

הנך מתחייב ומצהיר כי ידוע לך, ואתה מסכים, כי:

 

1.     המידע באתר לא מהווה המלצה רפואית לבחירת המוצרים לדיאטה כלשהי. הקמעונאי לא נושא אחריות לבריאות הלקוח כתוצאה משימוש באתר והזמנת המוצרים באתר. בחירת המוצרים היא אך ורק באחריותו של הלקוח.

 

2.     המידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר מקבל הקמעונאי מיצרני המוצרים והוא מזין אותו לאתר כפי שהוא. הקמעונאי אינו בודק את מהימנות המידע, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והוא לא יישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיכם או לתיאורם. הקמעונאי אינו אחראי לכל מידע הנוגע למוצרים או למרכיביהם, המופיע במתכונים, סרטוני וידאו, טיפים בנושאי תזונה, בריאות וכשרות.

 

3.     השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו על אחריותך בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן לך חינם כמות שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת הקמעונאי, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקמעונאי ו/או לנותני שירות של הקמעונאי בגין תכונות השימוש או השירות, יכולותיו ומגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

 

4.     הקמעונאי ו/או נותני השירות של הקמעונאי לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שיגרם לך במישרין או בעקיפין בשל איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו לך היו פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדו של הקמעונאי. במקרה זה, אחריות הקמעונאי תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

5.     הקמעונאי ו/או נותני השירות שלו אינם מתחייבים ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות הקמעונאי או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הקמעונאי או אצל מי מספקיו או אצלך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי הקמעונאי ו/או לנותני השירות של הקמעונאי בקשר לכך. הנך מודע לכך כי יתכן ובעתיד לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.

 

6.     ככל שהלקוח חויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של הקמעונאי, יזוכה הלקוח בהפרש בגינו לא היה חייב בתשלום, או לחילופין יחויב בהפרש בגינו טרם חויב.

 

7.     הצבת מידע מסחרי ו/או מידע פרסומי באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ולא יתפרשו כהצעה של האתר להשתמש ו/או המלצה, ו/או עידוד, ו/או הסכמה, ו/או הבעת תמיכה, ו/או חוות דעת מקצועית ו/או מתן חסות של האתר, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים באתר. בעצם פרסום המוצרים הקמעונאי אינו מביע דעתו לגבי התאמת המוצרים לצורכיכם ו/או רמתם ואיכותם של המוצרים ו/או של כל מידע, פרסומות, קישורים, שירותים, ומוצרים המוצגים באתר. הקמעונאי לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר.

 

8.     לא תהא לך כל טענה או דרישה כלפי הקמעונאי בקשר עם האתר, הקמעונאי יהיה רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, אופן תפעולו וזמינותם של השירותים והמוצרים המוצעים בו וזאת ללא צורך להודיע לגולשים מראש על כך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמתך לתנאי האתר, כפי ששונו.

 

9.     ידוע לך כי, בשום מקרה, הקמעונאי אינו נושא ולא יישא אחריות כלפיך ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל אך לא רק נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, חשיפה לאתר, גלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת טובין, רכישת שירותים, ביצוע עסקה, משלוח, או כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-ידך, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על האפשרות לאותם הפסדים.

 

10.  ידוע לך ואתה מתחייב כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו ואתה מסכים לשפות את הקמעונאי עובדיו, מנהליו, נותני השירות שלו ו/או מי מטעמו ולהגן עליו, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג’ כלשהו), כתוצאה מאופן שימושך ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או מהפרת תנאי השימוש באתר ו/או בשירותים. ידוע לך כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלבנטיים ואתה מתחייב שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, הנך מתחייב שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות והנך מתחייב שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמה או כל אמצעי אחר.

 

התחייבות הגולשים באתר

 

בנוסף לכל האמור בתנאי השימוש, אתה מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

1.     תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג הקמעונאי ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על גולש או על גוף כלשהו. תעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או תטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

 

2.     תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש הקמעונאי לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.

 

3.     תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר. כמו כן לא תמכור, תפיץ או תעשה כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלבנטי לו.

 

4.     תציב את האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר ללא הסכמתו מראש ובכתב של הקמעונאי.

 

5.     תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תיתן רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

 

6.     תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

7.     תפריע או תקטע את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה).

 

פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים לאתרים אחרים

 

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים אשר אינם קשורים או שייכים לקמעונאי (להלן: "האתרים האחרים"). הקמעונאי אינו אחראי לתקינות האתרים האחרים, ו/או לשימוש באתרים האחרים ואין ולא תהיה לקמעונאי אחריות, שליטה או אפשרות פיקוח על התכנים המצויים באתרים האחרים, ו/או על מדיניות הפרטיות של האתרים האחרים ואין בהימצאות הקישורים באתר משום המלצה של הקמעונאי לבקר בהם. ביקורך באתרים האחרים והינו לפי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד.

 

שונות

 

1.     הקמעונאי אינו מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

 

2.     הקמעונאי שומר לעצמו את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות, אך לא רק במקרים הבאים: (1) מסירת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון, או אם יש לקמעונאי את היסוד הסביר להניח כי כך קרה; (2) כרטיס אשראי של משתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

3.     הקמעונאי רשאי להמחאות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיו לפי תנאי שימוש אלה, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.

 

4.     על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

 

5.     כל טענה ו/או תביעה כנגד הקמעונאי תוגש לא יאוחר משנה אחת מהמקרה שבגינו עלתה הטענה.

 

 

עגלת קניות